Prospero Broker Sp. z o.o.

ul. Owidzka 20
83-200 Starogard Gdański

tel. 799 172 777

kontakt@prosperobroker.pl


Prospero Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Owidzkiej 20, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod Nr KRS 0000587220. NIP 592-22-65-330. Kapitał zakładowy: 150 000.00 zł opłacony w całości.